Sitemap    Xtranet login

Om FEHA
Foreningen af Producenter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater, FEHA, blev stiftet som fabrikantforening den 14. december 1960.

I 1967 fik foreningen sin nuværende form, da også importører blev inkluderet. 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at arbejde for at omsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle, samt at repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles interesse, såvel overfor omsætningsleddene og disses organisationer som overfor offentlige myndigheder, offentligheden og andre.

FEHA er medlem af den europæiske fabrikantorganisation, CECED.

FEHA har 26 medlemsvirksomheder, der markedsfører mere end 60 mærker indenfor store og små husholdningsapparater til el og gas.