Foreningen af Producenter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater, FEHA, blev stiftet som fabrikantforening den 14. december 1960.

I 1967 fik foreningen sin nuværende form, da også importører blev inkluderet. 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at arbejde for at omsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle, samt at repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles interesse, såvel overfor omsætningsleddene og disses organisationer som overfor offentlige myndigheder, offentligheden og andre.

FEHA er medlem af den europæiske producentorganisation, CECED.

FEHA har 22 medlemsvirksomheder, der markedsfører knap 50 mærker inden for store og små husholdningsapparater til el og gas.

FEHA udfører sine aktiviteter inden for de rammer for informationsudveksling i brancheforeninger, som er givet af Konkurrencestyrelsen. FEHA overholder desuden det regelsæt for kommunikation i branchen, som er givet af CECED.

© Copyright 2017 |  | Tuborgvej 5 | 2900 Hellerup  | Tlf: 33 36 91 92 |  Powered by: Webex ApS