Sitemap    Xtranet login

Miljø
Et EU-direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – det såkaldte WEEE-direktiv – pålægger producenter og importører det håndteringsmæssige og finansielle ansvar for bortskaffelse af sådant udstyr.

I Danmark blev forpligtelserne iværksat pr. 1. april 2006.

Hovedparten af de berørte virksomheder løser deres forpligtelser gennem deltagelse i den kollektive ordning, ”elretur”.

 

Links:

http://www.elretur.dk
http://www.dpa-system.dk